Naujienos

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus savigynos tikslu pagal savo gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (www.epolicija.lt) turi pateikti: 1. medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), kurią išduoda šeimos klinikos. Norint gauti medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a) jums reikės pristatyti: a) pažymą apie...

Apsaugos darbuotojo ir Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymų metu vertinami asmens praktiniai įgūdžiai, gebėjimai naudotis šaunamuoju ginklu (atliekant dalinį pistoleto išardymą, surinkimą). Daliniam pistoleto išardymui ir surinkimui skiriamos 5 minutės. MB „Gynyba“ organizuojamuose kursuose dalyvaujantys mokiniai praktinę egzamino dalį atlieką su pistoletu „Makarov“ perdarytu taip, kad...

John Dean "Jeff" Cooper buvo Jungtinių Amerikos Valstijų jūrų pėstininkas, modernios šaudymo technikos kūrėjas ir šaunamųjų ginklų naudojimo ekspertas. Mažoji bendrija „Gynyba“ organizuoja Apsaugos darbuotojo ir Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai kursus. Dažnai paskaitų metu minimos Jeff Cooper sukurtos keturios ginklo saugaus naudojimo taisyklės: Visi ginklai yra...

2018-11-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo pakeitimams, apsaugos paslaugas gali teikti ne tik saugos tarnybos ar saugos padaliniai, bet ir fiziniai asmenys. Įsigaliojus naujai teisės akto redakcijai asmenys dirbantys apsaugininkais, gali vykdyti leidimų režimą, elektroninę apsaugą, fizinę apsaugą be licencijos, tačiau šios veiklos...

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pastebime pranešimų, jog neramios dienos naminių gyvūnų augintojams – jų bandas puldinėja vilkai. Ką daryti??? Ar galima naminius gyvūnus ginti savigynai įsigytu šaunamuoju ginklu??? MB „Gynyba“ pateikia galimus šios situacijos sprendimo būdus: 1. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas numato, jog „Ginklą asmuo gali panaudoti...

2017 m. balandžio 25 d. Taryba priėmė direktyvą dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, kuria patikslinama ir papildoma galiojanti Direktyva 91/477/EEB. Draudimas civilinėms reikmėms naudoti pavojingiausius pusiau automatinius šaunamuosius ginklus Kai kurie pavojingi pusiau automatiniai šaunamieji ginklai buvo įtraukti į A kategoriją ir todėl uždrausti naudoti civilinėms reikmėms. Tai...

MOKYMŲ METU DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI. Ar reikalingas leidimas taisyti ginklą? Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas 2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01. 32 straipsnis. Ginklų, šaudmenų laikymas ir saugojimas. Ginklui taisyti leidimas nereikalingas. Kokiai kategorijai priklauso šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis? Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių...