baltas logo be fono

Klausimai-atsakymai

Naujienos

MOKYMŲ METU DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI.

Ar reikalingas leidimas taisyti ginklą?

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas 2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01.

32 straipsnis. Ginklų, šaudmenų laikymas ir saugojimas.

Ginklui taisyti leidimas nereikalingas.

Kokiai kategorijai priklauso šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis?

Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti posėdžio protokolo išrašas 2011 m. kovo 24 d. Nr. 12. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-08.

2 p. Šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse viršija 7,5 J ir kurių vamzdžio vidinis skersmuo (graižtvinio ginklo – laukų skersmuo) yra didesnis kaip 12 kalibro lygiavamzdžių šaunamųjų ginklų, priskiriami A kategorijos ginklams.

5 p. Šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse viršija 7,5 J ir kurių vamzdžio vidinis skersmuo (graižtvinio ginklo – laukų skersmuo) yra ne didesnis kaip 12 kalibro lygiavamzdžių šaunamųjų ginklų, priskiriami B kategorijos ginklams.

10 p. Šaunamieji ginklai, skirti šaudyti guminėmis kulkomis, kurių sviedinio kinetinė energija ginklo žiotyse neviršija 7,5 J, priskiriami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 8 punkte įvardytiems C kategorijos ginklams.

Ar galima tire, šaudykloje šaudyti savarankiškai?

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo“ 2003 m. birželio 30 d. Nr. V-383. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-05-31

44 p. Bet kokie šaudymai tire ar šaudykloje vykdomi prižiūrint šaudymo vadovui

441p.Pakankamą ginklo naudojimo patirtį turintys asmenys iš jiems priklausančių ginklų ir (arba) naudodami jiems priklausančius šaudmenis tire ar šaudykloje gali šaudyti be šaudymo vadovo (instruktoriaus), jeigu tire ar šaudykloje yra juridinio asmens, eksploatuojančio tirą ar šaudyklą, vadovo patvirtintas tokių asmenų sąrašas.

Dalintis:

Naujausi įrašai