baltas logo be fono

Apsaugos darbuotojo mokymo kursai

Teisinė informacija

450 +

Išlaikytų apsaugos darbuotojo egzaminų

1550 +

Išlaikytų ginklo savigynai egzaminų

1. Programos tikslai:

Supažindinti asmenis, pageidaujančius tapti apsaugos darbuotojais, su Asmens ir turto apsaugos įstatymo keliamais reikalavimais apsaugos darbuotojui, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindais, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniais pagrindais, profesinės psichologijos pagrindais, teisinės atsakomybės pagrindais, supažindinti asmenis, pageidaujančius užtikrinti režimą masiniuose renginiuose, su režimo užtikrinimo masiniuose renginiuose principais, asmenų, ketinančių įvykdyti teroro aktą ar išpuolį, pavojingą asmens sveikatai ar gyvybei, veikimo būdais ir kaip juos identifikuoti, minios psichologija, išmokyti apsaugos darbuotojus saugoti objektą, sulaikyti asmenį ir pristatyti jį į policijos įstaigą, panaudoti specialiąsias priemones, fizinę prievartą, naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, reaguoti situacijose, kai identifikuojamas pavojingas visuomenei asmuo.

2. Reikalavimai asmenų amžiui, išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai:

Apsaugos darbuotojo mokymo programa skirta ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

3. Mokymo trukmė (savaitėmis ar valandomis):

68 akademinės valandos.

4. Suteikiama teisė:

Dirbti apsaugos darbuotoju be šaunamojo ginklo.

5. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas (vertinimo būdai, trukmė)

Baigus Apsaugos darbuotojo mokymo programą laikomas egzaminas.
Apsaugos darbuotojo mokymo programos egzaminą sudaro dvi dalys, kurios turi būti išlaikytos (įskaitytos):
1. Testas (įvertinama teigiamai, kai teisingai atsakoma į ne mažiau kaip 24 iš 30 testo klausimų).
2. Asmens sulaikymas iš priekio, iš nugaros, antrankių uždėjimas. Vertinami sulaikymo technikos veiksmai ir sulaikyto asmens kontrolė.

Testo atsakymams surašyti skiriama ne daugiau kaip 1 val. Asmens sulaikymo vienam veiksmui skiriama ne daugiau kaip 1 min.