Apsaugos darbuotojo mokymo kursai

Mokymų kaina – 90,00 €

 

1. Programos tikslai:

 

Supažindinti asmenis, pageidaujančius tapti apsaugos darbuotojais, su Asmens ir turto saugos įstatymo keliamais reikalavimais apsaugos darbuotojui, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatytais šaunamojo ginklo laikymo ir nešiojimosi reikalavimais, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindais, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniais pagrindais, viešosios tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose būdais, profesinės psichologijos pagrindais, teisinės atsakomybės pagrindais, suformuoti apsaugos darbuotojams būtinus mokėjimus.

 

2. Reikalavimai asmenų amžiui, išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai:

 

Apsaugos darbuotojo mokymo programa skirta ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

 

3. Mokymo trukmė (savaitėmis ar valandomis):

 

52 valandos.

 

4. Suteikiama teisė:

 

Dirbti apsaugos darbuotoju.

 

5. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas (vertinimo būdai, trukmė)

 

Baigus mokymo programą laikoma šaudymo įskaita ir baigiamasis egzaminas, kurį sudaro dvi dalys: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimas.
Egzaminuojamas asmuo, norintis, kad jo žinios būtų įvertintos teigiamai, turi teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 17 iš 20 testo klausimų ir išspręsti pateiktus du uždavinius.
Testo atsakymams surašyti ir uždaviniams išspręsti skiriama ne daugiau kaip 1 val.