baltas logo be fono

Ko reikia norint gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus?

Teisinė informacija

450 +

Išlaikytų apsaugos darbuotojo egzaminų

1550 +

Išlaikytų ginklo savigynai egzaminų

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, policijos įstaigai tiesiogiai arba per policijos elektroninių paslaugų sistemą (www.epolicija.lt) turi pateikti:

1. Pasitikrinkite sveikatą. Norint gauti medicininio patikrinimo išvadą jums reikės asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikti:

a) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

b) pacientas gydytojui psichiatrui prieš konsultaciją pateikia darbovietės, seniūnijos ar kitos institucijos charakteristiką. Šį dokumentą galima užsakyti internetu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42643?searchId=28a82db6-5f7f-4037-9dff-7adbd5417cd0

c) kai kurių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai gali nurodyti, kad atvykstant sveikatos patikrinimui reikia atsivežti pažymą apie asmens lankymąsi/nesilankymą psichiatrijos klinikoje ir pažymą iš priklausomybės ligų centro. Tam tikrose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, asmens sveikatos tikrinimo procedūros skirtingos, todėl patariame susisiekti su savo sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos klinikos) darbuotojais ir pasiteirauti kokių dokumentų reikia prieš vizitą pas gydytojus.

d) pirmą kartą kreipiantis dėl leidimo laikyti/nešiotis ginklus medicininio patikrinimo išvada galioja 3 mėnesius.

2. Išklausykite ginklų savininkų pilietinio pasipriešinimo kursą. Kursą rasite paspaudę šią nuorodą:                                                                        https://www.mobilizacijosmokykla.lt/

3. Pateikite prašymą policijos įstaigai. Prašymą galite pateikti internetinėje svetainėje www.epolicija.lt;

4. Policijos įstaigos sprendimo priėmimas. Sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

5. Pabaikite kursus ir įsirenkite sąlygas ginklui laikyti. Gavus atsakymą apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per Policijos elektroninių paslaugų sistemą www.epolicija.lt reikia pateikti:

a) egzamino išlaikymo pažymėjimą. Pageidautina, kad egzaminas būtų laikomas MB „Gynyba“ įmonėje 😊

b) deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti.

6. Atlikę aukščiau išvardintas procedūras bei sumokėję nustatyto dydžio (22 eur.) valstybės rinkliavą, gausite leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

  • MB „Gynyba“ organizuojamose mokymuose galima dalyvauti ir neatlikus aukščiau minėtų veiksmų, jei jūs esate tinkamos sveikatos ir manote, kad gausite medicininio patikrinimo išvadą, bei esate laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu.

  • Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai numatyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnyje. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuriam netaikomi minėto įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatos. Jei ketinate dalyvauti mokymuose nesikreipę į policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo, paanalizuokite Įstatymo 17 str., 18 str. nuostatas.

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/asr

    • MB „Gynyba“ organizuojamose mokymuose galima dalyvauti nuo 18 metų.

    Kilus klausimams, skambinkite tel.: 861604629