baltas logo be fono

Teisės aktai pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą

Teisinė informacija

450 +

Išlaikytų apsaugos darbuotojo egzaminų

1550 +

Išlaikytų ginklo savigynai egzaminų

  1. 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva „Dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0477

  1. 2017 m. gegužės 17 d. Europos parlamento ir tarybos direktyva (es) 2017/853, kuria iš dalies keičiama tarybos direktyva 91/477/eeb „Dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853

  1. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/asr

  1. Sprendimas „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4cbc3152124411ebbedbd456d2fb030d/asr

  1. Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214209/asr

  1. Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393947/asr

  1. Dėl šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire ar šaudykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214770/asr

  1. Dėl Laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisyklių patvirtinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.405936/asr

  1. Dėl šaunamojo ginklo turėjimo savigynai ir apsaugos darbuotojo mokymo programų baigiamųjų egzaminų testų ir uždavinių klausimų sąrašų patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4ffec70376c11ea829bc2bea81c1194

  1. Dėl išsilavinimo prilyginimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38117F11CD1A