Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programa

Mokymų kaina – 100,00 €

 

1. Programos tikslai:

Supažindinti asmenis, pageidaujančius įsigyti ir turėti savigynai šaunamuosius ginklus, su ginklų nešiojimo ir laikymo reikalavimais, teisėto šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygomis; išmokyti saugiai elgtis su šaunamuoju ginklu ir saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai.

 

2. Reikalavimai asmenų amžiui, išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai:

 

Minimalus amžius – nuo 18 m. 

 

3. Mokymo trukmė (savaitėmis ar valandomis):

 

30 valandų.

 

4. Suteikiama teisė:

 

Nešiotis profesinei veiklai skirtus ginklus; įsigyti ir turėti ginklus savigynai.

 

5. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas (vertinimo būdai, trukmė)

 

Teorinės žinios tikrinamos atsakinėjant į testo klausimus ir sprendžiant uždavinį apie teisinius šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindus. Egzaminuojamas asmuo, norintis, kad jo žinios būtų įvertintos teigiamai, turi teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 25 iš 30 testo klausimų ir išspręsti pateiktą uždavinį.

Praktiniai įgūdžiai vertinami tikrinant asmens gebėjimą naudotis šaunamuoju ginklu