Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo kursai

Mokymų kaina – 80,00 €

 

1. Programos tikslai:

Supažindinti asmenis, pageidaujančius įsigyti ir turėti savigynai šaunamuosius ginklus, su ginklų nešiojimo ir laikymo reikalavimais, teisėto šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygomis; išmokyti saugiai elgtis su šaunamuoju ginklu ir saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai.

 

2. Reikalavimai asmenų amžiui, išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai:

 

Minimalus amžius – nuo 18 m. arba su tėvų, ar globėjų sutikimu nuo 16 m. Išsilavinimas – pagrindinis.

 

3. Mokymo trukmė (savaitėmis ar valandomis):

 

30 valandų.

 

4. Suteikiama teisė:

 

Turėti šaunamąjį ginklą savigynai

 

5. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas (vertinimo būdai, trukmė)

 

Baigus mokymo programą laikoma šaudymo įskaita ir baigiamasis egzaminas, kurį sudaro dvi dalys: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimas.
Egzaminuojamas asmuo, norintis, kad jo žinios būtų įvertintos teigiamai, turi teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 17 iš 20 testo klausimų ir išspręsti pateiktą uždavinį.
Testo atsakymams surašyti ir uždaviniams išspręsti skiriama ne daugiau kaip 1 val.