Ko reikia norint gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus?

Ko reikia norint gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus?

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus savigynos tikslu pagal savo gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (www.epolicija.lt) turi pateikti:

1. medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), kurią išduoda šeimos klinikos. Norint gauti medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a) jums reikės pristatyti:

a) pažymą apie asmens lankymąsi/nesilankymą psichiatrijos klinikoje;

b) pažymą iš priklausomybės ligų centro;

c) psichologas gali pareikalauti charakteristikos, kurią parašo darbdavys. Jei darbdavio nėra, charakteristiką parašo seniūnas.

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, jei kreipiamasi tiesiogiai);

3. sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negaunate jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimtas teigiamas sprendimas.

4. Gavus atsakymą apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (www.epolicija.lt) reikia pateikti:

a) egzamino išlaikymo pažymėjimą. Pageidautina, kad egzaminas būtų laikomas MB „Gynyba“ įmonėje 😊

b) deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti.

5. Atlikę aukščiau išvardintas procedūras bei sumokėję nustatyto dydžio (20 eur.) valstybės rinkliavą, gausite leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Mokėti reikės tik tada, kai gausite informaciją apie reikiamą atlikti mokėjimą.

6. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus suteikia teisę įsigyti leidime nurodytų ginklų ir šaudmenų jiems. Leidimas taip pat suteikia teisę laikyti (nešiotis) turimus ginklus.

MB „Gynyba“ organizuojamose mokymuose galima dalyvauti ir neatlikus aukščiau minėtų veiksmų, jei jūs esate tinkamos sveikatos ir manote, kad gausite medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), bei esate laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu.

Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai numatyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnyje. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuriam netaikomi minėto įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatos. Jei ketinate dalyvauti mokymuose nesikreipę į policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo, paanalizuokite Įstatymo 17 str., 18 str. nuostatas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/asr

MB „Gynyba“ organizuojamose mokymuose galima dalyvauti nuo 18 metų arba su tėvų ar globėjų sutikimu nuo 16 metų. Minimalus reikalavimas išsilavinimui – pagrindinis.

Kilus klausimams, visada laukiame jūsų skambučių tel.: 861604629

No Comments

Post A Comment