Ko reikia norint gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą

Ko reikia norint gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą

 

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus savigynos tikslu pagal savo gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (www.epolicija.lt) turi pateikti:

1. medicininio patikrinimo išvadą, kurią išduoda įstaigos, turinčios licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Norint gauti medicininio patikrinimo išvadą jums reikės asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikti:

a) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

b) pacientas gydytojui psichiatrui prieš konsultaciją pateikia darbovietės, seniūnijos ar kitos institucijos charakteristiką. Šį dokumentą galima užsakyti internetu: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42643/13228?searchId=62599091-6cdd-4693-8ebf-beddb2130c33&fbclid=IwAR0RIQ16shLSKE-7of-YJPvexah2I1pDpNsq_YgjB52GMxQqv58WS8AArVc

c) kai kurių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai gali nurodyti, kad atvykstant sveikatos patikrinimui reikia atsivežti pažymą apie asmens lankymąsi/nesilankymą psichiatrijos klinikoje ir pažymą iš priklausomybės ligų centro. Tam tikrose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, asmens sveikatos tikrinimo procedūros skirtingos, todėl patariame susisiekti su savo sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos klinikos) darbuotojais ir pasiteirauti kokių dokumentų reikia prieš vizitą pas gydytojus…

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, jei kreipiamasi tiesiogiai);

3. sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo        pateikimo dienos. Jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negaunate jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimtas teigiamas sprendimas.

4. Gavus atsakymą apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (epolicija.lt) reikia pateikti:

a) egzamino išlaikymo pažymėjimą. Pageidautina, kad egzaminas būtų laikomas MB „Gynyba“ įmonėje 😊

b) deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti.

5. Atlikę aukščiau išvardintas procedūras bei sumokėję nustatyto dydžio (20 eur.) valstybės rinkliavą, gausite leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Mokėti reikės tik tada, kai gausite informaciją apie reikiamą atlikti mokėjimą.

6. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus suteikia teisę įsigyti leidime nurodytų ginklų ir šaudmenų jiems. Leidimas taip pat suteikia teisę laikyti (nešiotis) turimus ginklus.

  • MB „Gynyba“ organizuojamose mokymuose galima dalyvauti ir neatlikus aukščiau minėtų veiksmų, jei jūs esate tinkamos sveikatos ir manote, kad gausite medicininio patikrinimo išvadą, bei esate laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu.

 

  • Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai numatyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnyje. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuriam netaikomi minėto įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatos. Jei ketinate dalyvauti mokymuose nesikreipę į policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo, paanalizuokite Įstatymo 17 str., 18 str. nuostatas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/asr

  • MB „Gynyba“ organizuojamose mokymuose galima dalyvauti nuo 18 metų arba su tėvų ar globėjų sutikimu nuo 16 metų. Minimalus reikalavimas išsilavinimui – pagrindinis.

 

Kilus klausimams, visada laukiame jūsų skambučių tel.: 861604629

No Comments

Post A Comment